Arbeidsmarknad

Ved utgangen av kvar månad offentleggjer vi statistikk om arbeidsløysa og ledige stillinger i Rogaland. Vi kommenterer tala i ei eiga pressemelding.

Arbeidsmarknaden i Rogaland i 2019:

Arbeidsmarknaden i Rogaland i 2018: