Bli med på workshop om ny CV-løysing hos NAV

NAV har utvikla ei ny CV-løysing. I februar hjelper vi deg med å flytte din CV hos NAV over i ny løsning.

NAV Marknad Nord-Rogaland arrangerer fleire workshops om ny CV- løysing på Høgskulen på Vestlandet i Haugesund denne månaden. Ta med deg din bærbare pc og benytt sjansen til å få råd og rettleiing om korleis du kan få ein så god CV som mogleg. Rettleiarar i NAV Marknad Nord-Rogaland gir tips, råd og hjelp til å utnytte moglegheitene i ny CV-løysing hos NAV. Dei vil rettleie deg i korleis du får fram din kompetanse slik at arbeidsgjevar finn deg og din kompetanse interessant. Det er ofte et som trengs for å kome til intervju på ein stilling.
 

Program for Workshop:

  • Gjennomgang av ny CV-løysing i plenum

  • Individuell hjelp til dei som ønskjer det
Er du på arbeidsavklaring håper vi at du kjem. Kartlegging av kompetanse er minst like viktig for både deg, NAV og ein eventuell arbeidsgjevar.
 
Prøv ny CV-løysing allereie i dag. Du vil se at mykje av det du allereie har registrert hos NAV ligg her.
 

Vel tidspunktet som passer for deg og meld deg på: