Tolketjenesten i Rogaland

Her finner du kontaktinformasjon til tolketjenesten for døve, døvblinde og hørselshemmede i Rogaland.

Telefon

406 45 582 eller 992 46 670

Ved akutte situasjoner som for eksempel sykdom eller brann, kan du få kontakt med tolk når som helst på døgnet. Klikk her for telefonnummer til akuttvakttjenesten.

E-post

tolk.sorvest@nav.no

Ikke send sensitiv informasjon i e-post, eksempelvis opplysninger om helseforhold eller diagnoser.

Besøksadresse

Svanholmen 7, 4313 Sandnes

Vi har åpent på hverdager mellom kl. 08.00-14.30.

Postadresse

Postboks 260, Forus Vest, 4066 Stavanger

Bildetolking

Klikk her for kontaktinformasjon til bildetolktjenesten.

Fakta

www.nav.no/tolk finner du informasjon om tolking for døve, døvblinde og hørselshemmede.

www.nav.no/bildetolk finner du informasjon om bildetolking for døve, døvblinde og hørselshemmede.