Lokal informasjon

Help

Inn- og utlevering av hjelpemiddel, lokale rutinar og annan praktisk informasjon.

Hjelpemiddel i bolig

Rutiner og nyttige verktøy ved søknad om hjelpemidler for tilrettelegging av bolig, for personer med vesentlig og varig funksjonsnedsettelse.

Hastesaker

Rutine for hastesaker. Virkningstidspunkt er 26.april 2016

Kva kan vi hjelpe med?

NAV Hjelpemiddelsentral i Rogaland kan hjelpe med å legge forhold til rette for deg som har funksjonshemmingar.

Inn- og utlevering av hjelpemidler

Her finner du praktisk informasjon om ut- og innlevering av hjelpemidler og hvilke hjelpemidler kommunen kan beholde. Her er også statistikk over utleverte hjelpemidler

Kontakter i din kommune

I alle kommunene i Rogaland er det kontaktpersoner som har et spesielt ansvar for hjelpemiddelområdet. Disse kontaktpersonene er en del av kommunehelsetjenesten og kan hjelpe deg videre i systemet.

Brukerutvalg

NAV Hjelpemiddelsentral Rogaland har fire brukerutvalg.

Kommuneinformasjon

NAV Hjelpemiddelsentral Rogaland sender med jevne mellomrom ut konmmuneinformasjon. Denne informasjonen blir nå publisert på NAV.no