Sammen om et godt arbeidsliv

NAV Arbeidslivssenter Rogaland inviterer til konferanse 31.oktober. Årets konferanse har fått tittelen "Sammen om et godt arbeidsliv".

Den nye IA-avtalen omfatter hele arbeidslivet. I avtalen er det lagt særlig vekt på innsats knyttet til arbeidsmiljø og forebygging av lange og/ eller hyppige sykefravær. Partene i arbeidslivet har blitt enig om at sykefraværet skal reduseres med 10% og at en skal arbeide for å hindre utstøting fra arbeidslivet. Høstens konferanse har særlig fokus på viktigheten av å arbeide for å skape et godt arbeidsmiljøet og hvordan dette påvirker nærværet på arbeidsplassen.

COLOURBOX2307805 gjennomsiktig

Program:
• Fylkesdirektør for NAV Rogaland, Merethe Haftorsen vil åpne konferansen
• Seksjonsleder NAV Arbeidslivssenter Rogaland og kommunikasjonsdirektørene for Arbeidstilsynet og STAMI, forteller oss om ny IA avtale, bransjesatsning og ny arbeidsmiljøportal som skal lanseres.
• Professor ved institutt for ledelse og organisasjon, Anders Dysvik, skal snakket om temaet «Hvordan vi kan få medarbeidere til å blomstre»
• Utdeling av pris til årets IA-bedrift i Rogaland
• «På Jobben» Podkast med Cato Lorentz og gjester
• Adm. dir. ved Sandnes Sparebank, Trine Stangeland, vil fortelle oss om «Viktigheten av et godt lagspill»
• Komiker og artist, Steinar Lyse, spør «Går det bra eller?»

Detaljert konferanseprogram finner du under relatert innhold i høyre side.
Ta med deg kollegaer og meld dere på konferansen.

Trykk her for påmelding

Påmeldingsfrist 24.oktober