Høstens kurstilbud

NAV Arbeidslivssenter Rogaland inviterer til kurs også denne høstens. Våre kurs er i tillegg til en rikhold innholdsliste med webinar.

IA avtalen omfatter nå hele arbeidslivet og våre kurs er derfor tilgjengelig for alle bedrifter. Vi tilbyr åpne kurs inne sykefraværsområdet, psykisk helse og innføring i  IA arbeid. Dette er kurs som kommer i tillegg til NAV sin omfattende katalog med webinar. 

Kurskatalogen finner du under relatert innhold i høyre marg.

Forside høst 19

NAV Arbeidslivssenter Rogaland vil fortsatt kunne tilby en rekke andre kurs og opplæring. Ta kontakt med oss på epost for å avklare hvordan vi kan samarbeide. Vår epost er: nav.arbeidslivssenter.rogaland@nav.no 

I tråd med den nye IA-avtalen er det etablert branrsjeprogram i syv sektorer. I noen av disse sektorene skal arbeidslivssenteret bidra i samarbeid med bedriften og de ansatte. Les mer om bransjesatsninger på regjeringen.no