Årets IA-bedrift i Rogaland

Nå kan du nominere en bedrift til prisen årets IA-bedrift i Rogaland. Prisen går til en bedrift som kan vise til et godt og systematisk partssammensatt arbeid og har hatt nedgang i sykefraværet.

Colorbox

Den nye IA-avtalen har som hovedmål er “Å legge til rette for at så mange som mulig kan arbeide så mye som mulig, så lenge som mulig”. Spesielt to områder er løftet frem som særskilte innsatsområder: Forebyggende arbeidsmiljøarbeid og innsats mot lange og /eller hyppige langtidssykefravær.

Arbeidsplassen har med dette fått en forsterket plass i sentrum, som den arenaen der både forebygging og oppfølging skal skje. Arbeidsplassene må identifisere og jobbe systematisk med de områdene i arbeidsmiljøet som i størst grad bidrar til sykefravær og frafall. For å få dette til må det være ett velfungerende partssamarbeid på arbeidsplassen. I tillegg krever det at hver enkelt medarbeider bruker sine muligheter og plikt til å medvirke i utvikling av et godt arbeidsmiljøet.

Med bakgrunn i dette er årets kriterier for prisen til årets IA-bedrift 2019 Rogaland utarbeidet.

Kjenner du en bedrift som fortjener prisen som "Årets IA-bedrift i Rogaland? "

Nå kan du nominere en bedrift til prisen årets IA-bedrift i Rogaland. Prisen går til en bedrift som kan vise til et godt og systematisk partssammensatt arbeid og har hatt en nedgang i sykefraværet.

Fyller bedriften du tenker på disse kriteriene sender du ditt forslag med begrunnelse til nav.arbeidslivssenter.rogaland@nav.no innen 15.september -19.   

Det vil bli oppnevnt egen jury som innstiller inntil tre bedrifter til prisen.Årets IA-bedrift blir offentliggjort på IA-konferansen i Rogaland 31.oktober 2019.