Sommarjobbmesse i Sandnes 20.februar

NAV inviterer arbeidssøkjarar som ønskjer sommarjobb til jobbmesse på Sandnes kulturhus.

  • Tid: Onsdag 20.februar 2019, kl. 1500-1700. 
  • Stad: Sandnes Kulturhus, Mauritz Kartevoldsplass 1, Sandnes
Ta med oppdatert CV i fleire eksemplar.
 
Vi sender invitasjonar på SMS til arbeidssøkarar, heng opp plakatar på skular og deler invitasjonen i sosiale media.
Velkommen til deg som arbeidssøkjar, skuleelev eller student. 
 
Vi fekk gode tilbakemeldingar frå arbeidsgjevarar og besøkande på sommarjobbmessa i 2018 og vi gleder oss til å arrangere sommarjobbmesse igjen. 
 
 
Velkommen!