Aktiv på dagtid - Høsten 2018

Aktiv på dagtid er et lavterskeltilbud til deg mellom 18 og 67 år som mottar en ytelse fra NAV.

Aktiv på dagtid er et samarbeidstiltak hvor 16 kommuner, Østfold fylkeskommune NAV Østfold og Østfold idrettskrets står sammen.

Aktiv på dagtid har fokus på mosjon i hverdagen, og her kan alle personer mellom 18 - 67 år som mottar en ytelse gjennom NAV, delta.

Les mer på Aktiv på dagtid sin nettside:

https://www.idrettsforbundet.no/nif/aktivpaadagtid/ 

Her finner du alt om tilbudet, blant annet timeplan og registreringsskjema.  

Aktivitetene starter opp mandag 20. august 2018.