Batteribytte på komfyrvakt UWSG-2 – 25 ampere HMSnr 233303

Komfyrvakten varsler med pipelyd når det er på tide å bytte batteri. Normal levetid på batteriet er 3 år, men hyppig bruk, mange alarmer og feil innstillinger kan forkorte levetiden.

Batteribruken øker hvis komfyrvakten er innstilt slik at den blir for følsom. Leverandøren kan guide på innstillinger pr telefon når kommunen er ute hos bruker.   

Det kan noen ganger virke som om det er behov for batteribytte, men det kan være at det er noe annet feil. Prøv å ta ut batteriet og sette det inn igjen. Piper den fremdeles, byttes batteriet. Det bestilles på Skjema for deler og tilbehør og har hjelpemiddelnummer 239912.
Se også www.komfyrvakt.no