Bestillingsordningen

Bestillingsordningen innebærer at helsepersonell fra kommunene, som har gjennomgått bestillerkurs på Hjelpemiddelsentralen, kan bestille hjelpemidler i samsvar med brukers behov. Dette gjelder hjelpemidler hvor utlånskriteriene er klare.

 

Ordningen innebærer at brukerne får raskere tilgang til hjelpemidler, brukere og helsepersonell slipper å sende søknad om hjelpemidler og samhandlingen mellom kommunene og hjelpemiddelsentralen blir effektivisert.

Målet er at utvalgt fagpersonell, i alle kommuner med gyldig samarbeidsavtale, skal ha gjennomgått nødvendig opplæring og bli godkjente bestillere.

Hvem har krav på hjelpemidler gjennom bestillingsordningen? Personer som har varig funksjonsnedsettelse (over 2 år) og vesentlig innskrenket funksjonsevne på grunn av sykdom, skade eller lyte, kan få stønad til hjelpemidler fra folketrygden.Brukeren må ha minst ett innvilget vedtak på hjelpemidler før bestillingsordningen kan benyttes.

Personer som har kortvarig behov for hjelpemidler, fyller ikke vilkårene for hjelpemidler fra Hjelpemiddelsentralen. Ta kontakt med kommunens korttidslager/hjelpemiddellager.

For hjelpemidler som ikke inngår i bestillingsordningen må det søkes på vanlig måte med søknadsskjema. Helsepersonell som ikke har gått bestillerkurs på Hjelpemiddelsentralen, kan ikke benytte bestillingsskjemaet, men kan likevel begrunne søknader på ordinært søknadsskjema.

Alle hjelpemidler som er i bestillingsordningen er merket med B i lagervarekatalogene. Når det gjelder bestilling av syns- og hørselshjelpemidler, må man i tillegg til å være bestiller, også være syns- eller hørselskontakt.

Her finner du nyttig informasjon for bestillere.

Her finner du innføringskurs for bestillere i Østfold.