Lokal informasjon

Help

Inn- og utlevering av hjelpemidler, lokale rutiner og annen praktisk informasjon.

Hva kan vi hjelpe med?

Hjelpemiddelsentralen i Østfold kan hjelpe med å legge forhold til rette for deg som har funksjonshemninger.

Hjelpemidler på lager

Hjelpemidler som er lagervare vil alltid leveres raskere enn hjelpemidler vi må bestille inn.

Reparasjon og service

Trenger du reparasjon og enkel tilpasning av hjelpemidler kan du kontakte kommunens mottakssted, vaktmester eller andre med ansvar for hjelpemidlet i kommunen.

Bestille deler og tilbehør

Når du skal bestille deler og tilbehør til et hjelpemiddel må du gi nødvendige opplysninger til hjelpemiddelsentralen. Vi håndterer tusenvis av forskjellige deler og er avhengig av eksakte opplysninger for å velge riktig del.

Informasjon til deg som har eller trenger hjelpemidler

I hver kommune er det ansatte som har et spesielt ansvar for hjelpemiddelformidling. Ofte er det ergoterapeut eller fysioterapeut, men det kan også være andre yrkesgrupper. De kan bistå med å kartlegge behovet, hjelpe deg å søke og gi opplæring og oppfølging.

Brukerutvalget ved NAV Hjelpemiddelsentral Østfold

Brukermedvirkning er et viktig virkemiddel for å oppnå god kvalitet i hjelpemiddelsentralens tjenestetilbud og oppgaveløsning. I tråd med retningslinjer lagt for brukermedvirkning i Arbeids- og velferdsetaten, har NAV Hjelpemiddelsentral Østfold etablert et brukermedvirkningsorgan innen sitt ansvarsområde.