Satsinger og aktiviteter

Help

Her finner du informasjon om satsingsområder, aktiviteter og prosjekter i Oslo.

"Vi inkluderer!"

Som et ledd i regjeringens inkluderingsdugnad har partene i arbeidslivet og NAV etablert et nytt samarbeidsprosjekt som heter "Vi inkluderer!". NAV Oslo er en av tre piloter, og er godt i gang med å planlegge prosjektet i Oslo.

Inkluderingsdugnaden og NAV i Oslo

Inkluderingsdugnaden er et felles samfunnsoppdrag for å inkludere flere i jobb. Arbeidsgivere blir særlig oppfordret til å bidra inn i denne dugnaden sammen med NAV.

Oppfølging av unge voksne i NAV i Oslo

Unge under 30 år er en prioritert målgruppe i NAV. Dette innebærer at unge som har behov for bistand fra NAV for å komme i jobb eller fullføre videregående opplæring skal få en grundig og rask avklaring av sin situasjon, og bli fulgt opp videre av en ungdomsveileder.

Arbeidsinkludering og psykisk helse

NAV gir veiledning og oppfølging og har en rekke tilbud og tiltak for å hjelpe personer med psykiske helseproblemer og som sliter med å få eller beholde arbeid. I alle fylker er det ansatt kontaktpersoner for arbeid og psykisk helse.

Senter for jobbmestring

Et tilbud til deg som har angst og/eller depresjon, og som ønsker hjelp til å håndtere dette i jobbsammenheng