Liten økning i antall uføre i Oslo

Ved utgangen av september 2018 var 25 853 personer eller 5,5 prosent av Oslos befolkning i alderen 18-67 år mottakere av uføretrygd. Dette er en økning på 4,5 prosent eller 1105 personer sammenlignet med samme tid i fjor.

På landsbasis utgjør andelen uføretrygdede 9,8 prosent av befolkningen.

Noe av årsaken til økningen er at uføretrygdede med ukjent bostedskommune nå er blitt registrert på sitt siste bosted. For Oslos del dreier dette seg om drøyt 230 personer.

14 av 15 bydeler under landsgjennomsnittet

Med unntak av Grorud, har samtlige av Oslos bydeler en lavere andel uføretrygdede enn landet. Ved utgangen av september mottok 10,1 prosent av Groruds befolkning uføretrygd. Deretter følger bydelene Alna (9,5 prosent), Stovner (9,3 prosent) og Søndre Nordstrand (8,6 prosent). St. Hanshaugen har lavest andel uføre blant bydelene. Her mottok 3,3 prosent av befolkningen uføretrygd. Andre bydeler med en lav andel uføretrygdede er Frogner (3,5 prosent), Nordre Aker (3,7 prosent), Ullern (3,8 prosent), samt Vestre Aker og Grünerløkka (3,9 prosent).

Uendret antall uføre på Stovner

Antall uføretrygdede øker i 14 av 15 bydeler. Stovner er den eneste bydelen som har uforandret antall uføre. Bydelene hvor antall uføretrygdede økte mest sammenlignet med samme tid i fjor er Grorud (9 prosent), Bjerke (8,3 prosent) og Grünerløkka (6,4 prosent).

Størst økning for kvinner

Sammenlignet med 3. kvartal i fjor økte antallet uføretrygdede kvinner i Oslo med 4,6 prosent eller 632 personer. For menn var den tilsvarende økningen på 4,3 prosent eller 473 personer. Det er flere kvinner enn menn som mottar uføretrygd fra NAV. Ved utgangen av september 2018 var 14 417 kvinner og 11 436 menn i Oslo uføretrygdede. Av befolkningen i Oslo tilsvarer dette 6,2 prosent av kvinnene og 4,8 prosent av mennene.

Nedgang blant de eldste

Antallet uføretrygdede i Oslo har økt fra utgangen av september i fjor til i år. Aldersgruppen 65-67 år er den eneste med nedgang, på 2,2 prosent tilsvarende 62 personer.

Aldersgruppen 18-29 år har den største økningen med nesten 12 prosent tilsvarende 121 personer sammenlignet med samme tid i fjor. Ved utgangen av september 2018 var det 7,2 prosent eller 303 personer i alderen 40-49 år. For de andre aldersgruppene er det mindre endringer.

For mer informasjon: kontakt NAV Oslos pressevakt på tlf. 901 12 119.

 

Infografikken viser uføretallene i Oslo, og bildet finner du også under relatert informasjon (vises som stort bilde).

Infografikk uføretall i Oslo 3 kvartal 2018