Godt arbeidsmarked i sommer

Ved utgangen av juli er 10 738 personer eller 2,8 prosent av arbeidsstyrken i Oslo helt arbeidsledige. Dette er en nedgang på 103 personer eller 1 prosent, sammenlignet med samme tid i fjor. Ledigheten for landet er på 2,4 prosent.

– Det er et positivt trekk at ledigheten går ned i Oslo og spesielt at ledigheten også går ned i de bydelene som over lengere tid har hatt en høy andel arbeidsledige, sier Ingfrid Milje, fungerende direktør i NAV Oslo.

Hun oppfordrer arbeidsgivere til å gi folk som har stått utenfor arbeidslivet en mulighet til å komme ut av ledighetsstatistikken.

– Det er mange jobbsøkere registrert hos NAV med både kompetanse og arbeidserfaring, men også mange som trenger den første jobben eller som har vært utenfor arbeidslivet en periode. For arbeidsgivere som trenger arbeidskraft og som ønsker å inkludere, kan et samarbeid med NAV være en løsning for å få ansatt nye medarbeidere.

Er du arbeidsgiver og ønsker å rekruttere og inkludere? NAV bistår. 

Stabil ledighet de tre siste månedene

Gjennom hele 2019 har den sesongjusterte bruttoledigheten, det vil si summen av helt ledige og personer i et arbeidsmarkedstiltak i Oslo, vært stabil og utgjør nå 3,2 prosent av arbeidsstyrken. Antallet helt arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak er 12 572 personer.

Tallene nedenfor er ikke sesongjusterte, og endringene er sammenlignet med samme måned i fjor.

Ledigheten synker mest for de eldste aldersgruppene

Mens det er en økning i ledigheten blant aldersgruppene under 40 år, blir det nå færre ledige blant de over 40 år. I aldersgruppen 40-49 år synker ledigheten med 5 prosent.

Den eneste aldersgruppen med stor økning er de som er under 19 år. Ledigheten i denne gruppen er på 1,7 prosent. Det er en økning på 16 prosent sammenlignet med samme tid i fjor, i tall utgjør dette 20 personer.

Det er små forskjeller i ledigheten blant kvinner og menn i Oslo.

– Hovedårsaken til økningen i arbeidsledighet blant aldersgruppene mellom 19 og 39 år har trolig sammenheng med en kraftig vekst i antallet unge i Oslos arbeidsstyrke det siste året, sier Milje.

Ledighetsnedgang i nesten alle bydeler

Ledigheten går ned eller er stabil i 11 av Oslos 15 bydeler. Det er kun St. Hanshaugen, Sagene, Bjerke og Ullern som har en økning i antallet ledige sammenlignet med samme periode i fjor. Bjerke bydel har den største økningen med 15 prosent, mens Grorud har en nedgang på 10 prosent.

Ved utgangen av juli har bydelene Nordre Aker og Nordstrand den laveste ledigheten i Oslo. Her er 1,9 prosent av arbeidsstyrken helt arbeidsledig. Deretter følger bydelene Vestre Aker og Ullern med henholdsvis 2 og 2,5 prosent. Høyest ledighet finner vi i bydelene Søndre Nordstrand med 4,3 prosent fulgt av Gamle Oslo med 3,6 prosent og Bjerke og Stovner med 3,5 prosent.

For mer informasjon, kontakt NAV Oslos pressevakt på tlf. 901 12 119.

Bildet gir oversikt over arbeidsledigheten i Oslo i juli 2019. Bildet finnes også som pdf under relatert informasjon (oppe til høyre).
Bildet gir oversikt over arbeidsledigheten i Oslo i juli 2019. Bildet finnes også som pdf under relatert informasjon (oppe til høyre).