Fortsatt nedgang i september

10165 personer eller 2,7 prosent av arbeidsstyrken i Oslo er helt arbeidsledige ved utgangen av september. Dette er en nedgang på 1117 personer eller 10 prosent sammenlignet med samme tid i fjor. Ledigheten for landet er på 2,5 prosent.

– Ledigheten er lavere i 12 av 15 bydeler sammenlignet med samme tid i fjor. Vi har nedgang i alle aldersgrupper unntatt for dem som er 19 år og under. I denne aldersgruppen øker ledigheten med 2 prosent, noe som tilsvarer 2 personer, sier Hege Farnes Hildrum, fylkesdirektør i NAV Oslo.

Bruttoledigheten

De tre siste månedene har den sesongjusterte bruttoledigheten i Oslo gått ned med 2,5 prosent. Summen av helt arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak er 13 052 personer.

Tallene nedenfor er ikke sesongjusterte, og endringene er sammenlignet med samme måned i fjor.

Nedgang fordelt på yrkesgrupper

Nedgangen i antall helt ledige er størst innenfor yrkesgruppen reiseliv og transport, med 200 personer eller 16 prosent færre ledige i år, sammenlignet med samme tid i fjor. Deretter følger yrkesgruppene kontorarbeid med 177 færre ledige (14 prosent) og ingeniør- og ikt-fag med 174 færre ledige(16 prosent).

Yrkesgruppen jordbruk, skogbruk og fiske har den største prosentvise nedgangen i ledigheten (25 prosent), men fordi denne næringen er svært liten i Oslo utgjør nedgangen kun 17 personer.

Nedgang i 12 av 15 bydeler

12 av 15 bydeler i Oslo har nedgang i antall helt ledige sammenlignet med samme tid i fjor.

Den største nedgangen sammenlignet med september i fjor finner vi i bydelene Bjerke med 24 prosent eller 151 personer færre helt ledige og Ullern med 24 prosent eller 94 personer færre helt ledige. Deretter følger bydelene Nordstrand (19 prosent), Frogner (15 prosent), Grünerløkka (14 prosent), Alna (13 prosent), St. Hanshaugen (13 prosent), Søndre Nordstrand (12 prosent), Grorud (10 prosent), Sagene (9 prosent), Østensjø (7 prosent), Vestre Aker (4 prosent).

Stovner har en økning i ledighet med 11 prosent eller 62 flere helt ledige. Økning har også bydelene Nordre Aker (1 prosent) og Gamle Oslo (1 prosent).

Nedgang i de fleste aldersgrupper

Sammenlignet med september i fjor har ledigheten gått ned i alle aldersgrupper unntatt en. Den største nedgangen finner vi i aldersgruppen 20-24 år, med 19 prosent. Ledigheten har gått ned med 13 prosent i aldersgruppene 25-29 år og 30-39 år, med 6 prosent i aldersgruppen 40-49 år og med 4 prosent for aldersgruppene 50-59 år og 60 år og over.

I aldersgruppen 19 år og under har ledigheten økt med 2 prosent, eller 2 personer, sammenlignet med samme tid i fjor.

Arbeidsledighet fordelt på kjønn

Nedgangen gjelder for begge kjønn, med størst nedgang for menn med 12 prosent eller 747 færre ledige. Nedgangen blant kvinner er 7 prosent, eller 370 færre ledige.

Flere nye ledige stillinger på nav.no

I september ble det registrert 4887 nye ledige stillinger i Oslo. Antallet nye utlysninger i NAVs stillingsportal har økt betraktelig etter at det nylig ble inngått samarbeid med ulike aktører i markedet og fordi NAV har forbedret innhentingsmetodene. At det er en markant økning i statistikken over ledige stillinger kan derfor ikke tolkes som en økning i etterspørselen etter arbeidskraft alene. Arbeidet med stillingsportalen vil antakelig føre til at antallet ledige stillinger på nav.no vil øke ytterligere framover.

 

For mer informasjon, kontakt NAV Oslos pressevakt på tlf. 901 12 119.