Følg oss på Twitter og LinkedIn

NAV Oslo er på Twitter og LinkedIn. Hvis du har spørsmål om saken din, må du kontakte NAV på telefon (55 55 33 33) eller logge inn på Ditt NAV på nav.no.

NAV Oslo på Twitter

Du kan følge oss på @NAVoslo. Vi tvitrer om arbeidsmarkedet i Oslo samt nyheter og annen aktuell informasjon om NAV i Oslo. 

NAV Oslo på LinkedIn

Følg NAV Oslo på LinkedIn for å holde deg oppdatert på inkluderende arbeidsliv og gode grep for å forebygge og redusere sykefravær. Her kan du også få vite mer om hvordan du som arbeidsgiver kan bidra til å inkludere de som står uten jobb.