NAV Frogner får ny besøksadresse

1.oktober flytter NAV Frogner inn i nye lokaler. Den nye adressen er Drammensveien 60.

Velkommen til NAV Frogner i nye lokaler fra oktober!

Åpningstidene blir ikke påvirket av flyttingen og er fortsatt 09.00-15.00. Postadressen er også den samme, det vil si  «Postboks 302 Alnabru, 0614 OSLO».

Besøksadresse ut september er Sommerrogata 1, Solli plass.