- Gi folk en sjanse

Gjensidige er et av de største skadeforsikringsselskapene i Norden. I Oslo er det nå inngått en samarbeidsavtale med NAV i Oslo for å bidra til at de som vanligvis ikke havner øverst i søknadsbunken skal få en mulighet hos Gjensidige.

- Vi ønsker å gjøre en innsats for at flinke folk som er uten jobb uten grunn, skal komme tilbake til arbeidslivet. Det kan være mange gode fremtidige medarbeidere som er i en uønsket situasjon. Vi ønsker å ta et samfunnsansvar og bidra til inkluderingsdugnaden, sier Marie Therese Stavseth, HR-spesialist hos Gjensidige.

Et mål med avtalen er å samarbeide om inkludering av arbeidssøkere som har vært utenfor arbeidslivet en stund, eller har nedsatt arbeidsevne.

I NAV Oslo følger Simen From opp samarbeidsavtalen, og han er også kontaktperson for Gjensidige.

Opplæring skjer i Gjensidigeskolen

I første omgang er det aktuelt med stillinger som selgere, og ansettelse skjer med en gang. I rekrutteringsprosessene er ikke formell bakgrunn avgjørende, men heller motivasjonen for å lære, og vilje til å utvikle seg. Mesteparten av opplæringen skjer i Gjensidigeskolen, som alle nyansatte går igjennom.

Gjensidige håper å møte kandidater fra NAV som kanskje i utgangspunktet ikke hadde søkt på utlyste stillinger fordi de fryktet et avslag.

- Vær åpne og gi gode folk en sjanse

- Vi er fornøyd med alle vi måtte være så heldige å få ansette fremover. Det viktigste for oss at vi finner gode kandidater som trives i jobben sin, hos oss, i teamet og som mestrer arbeidsoppgavene på en god måte, sier Marie Therese.
Hun gir dette tipset til andre virksomheter som ønsker til å bidra til inkludering i samarbeid med NAV i Oslo:

- Vær åpne og gi gode folk en sjanse. Det trenger ikke være noe galt med en person selv om det er et «hull» i CVen. Og vær tydelig til NAV om hva slags type mennesker og kvalifikasjoner dere er ute etter, slik at de kan spisse sine søk mot stillingen.

T.v: Marie Therese Stavseth, HR-spesialist hos Gjensidige er glad for den nye samarbeidsavtalen om inkludering som de har undertegnet med NAV Oslo. I NAV Oslo følger Simen From opp avtalen, og han er også kontaktperson for Gjensidige.
T.v: Marie Therese Stavseth, HR-spesialist hos Gjensidige er glad for den nye samarbeidsavtalen om inkludering som de har undertegnet med NAV Oslo. I NAV Oslo følger Simen From opp avtalen, og han er også kontaktperson for Gjensidige.