Fortsatt nedgang i ledigheten i Oslo

11287 personer eller 3,0 prosent av arbeidsstyrken i Oslo er helt arbeidsledige ved utgangen av juli. Dette tilsvarer en nedgang på 1320 personer eller 10 prosent, sammenlignet med samme tid i fjor. Ledigheten for landet er på 2,8 prosent.

– Vi ser det samme i juli måned som vi så i forrige måned, at ledigheten sammenlignet med samme tid i fjor har gått ned i alle aldersgrupper, for begge kjønn og i alle yrkesgrupper. Nedgangen er prosentvis størst blant de unge og vi er glade for å se at denne utviklingen fortsetter, sier Liv Ellingsæter, fungerende fylkesdirektør i NAV Oslo.

Bruttoledigheten

De tre siste månedene har den sesongjusterte bruttoledigheten i Oslo gått ned med 1,4 prosent. Summen av helt arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak er nå på 13 436 personer.

Tallene nedenfor er ikke sesongjusterte, og endringene er sammenlignet med samme måned i fjor.

Nedgang i alle aldersgrupper og for begge kjønn

Sammenliknet med juli i fjor har ledigheten gått ned i alle aldersgrupper. Nedgangen er størst i aldersgruppen 20-24 år (27 prosent), tett etterfulgt av aldersgruppen 19 år og under (25 prosent). Ledighetsnedgangen for de øvrige aldersgruppene er: 25-29 år (15 prosent), 30-39 år (10 prosent), 40-49 år (4 prosent), 50-59 år (6 prosent) og 60 år og over (8 prosent).

Nedgangen gjelder for begge kjønn, med størst nedgang for menn med i alt 944 personer eller 14 prosent færre ledige. Nedgangen blant kvinner representerer 376 færre personer eller 7 prosent færre ledige.

Nedgang i 14 av 15 bydeler

14 av 15 bydeler i Oslo har nedgang i antall helt ledige sammenlignet med samme tid i fjor. Størst ledighetsnedgang sammenlignet med juli i fjor har Frogner med 19 prosent eller 230 helt ledige, tett etterfulgt av Bjerke med 18 prosent eller 112 helt ledige og Ullern med 18 prosent eller 80 helt ledige. Deretter følger bydelene Nordstrand (15 prosent), St. Hanshaugen (14 prosent), Sagene (12 prosent), Alna (12 prosent), Vestre Aker (12 prosent), Østensjø (11 prosent), Grünerløkka (10 prosent), Søndre Nordstrand (8 prosent), Nordre Aker (8 prosent), Gamle Oslo (7 prosent) og Grorud (1 prosent). Stovner har en økning i ledighet med 9 prosent, eller 59 flere helt ledige.

Nedgang i alle yrkesgrupper

Også når det gjelder yrkesgrupper er ledigheten redusert i alle kategorier. Nedgangen er størst i yrkesgruppen bygg og anlegg, der det er 23 prosent eller 216 færre ledige i år, sammenliknet med samme tid i fjor. Yrkesgruppen med nest størst nedgang er kontorarbeid med 14 prosent eller 205 færre ledige personer. Deretter følger yrkesgruppene reiseliv og transport (13 prosent eller 170 personer) og ingeniør og ikt-fag (13 prosent eller 150 personer ledige).

 

For mer informasjon, kontakt NAV Oslos pressevakt på tlf. 901 12 119.