Brukerne får ett nummer til NAV i Oslo

Fra og med 5. juni tar NAV Kontaktsenter over som kontaktsenter for kommunale NAV-tjenester i Oslo. Det betyr at nummer 55 55 33 33 er det nye fellesnummeret.

NAV Kontaktsenter er NAVs faglige førstelinje på sosiale tjenester, og veileder om rettigheter og plikter for de fleste tjenestene som NAV har ansvaret for.

Innbyggerne i Oslo har tidligere vært nødt til å ringe flere steder for å få svar på spørsmål om en kommunal eller statlig tjeneste fra NAV, men nå kan altså innbyggerne ringe samme telefonnummer 55 55 33 33 uavhengig av tjeneste.

Oslo rådhus