Bestillingsordningen

Bestillingsordningen innebærer at godkjente bestillere kan bestille enkle hjelpemidler på forenklet skjema uten søknad. Ordningen gjelder de fleste kategorier hjelpemidler.

På denne siden finner du listene over hvilke hjelpemidler som kan bestilles på bestillingsordningen i Oslo og Akershus. Det er en forutsetning for bruk av bestillingsordningen at bruker har fått hjelpemidler fra hjelpemiddelsentralen tidligere.

Her finner du mer informasjon om bestillingsordningen og skjemaet du skal bruke. 

Hjelpemidler som kan bestilles gjennom bestillingsordningen i Oslo og Akershus