Utvidet tjenestetilbud – Rådgivning og veiledning

01.01.17 overtok hjelpemiddelsentralene ansvaret for arbeidsrettet veiledningstjeneste. De nye endringene har ført til en omorganisering i avdeling Rådgivning og utredning.

Fra 01.01.17 har avdelingen fått navnet «Rådgivning og veiledning», og har nå overtatt ansvaret for arbeidsrettet veiledningstjeneste.

Avdelingen er delt i følgende grupper:

• Arbeid – Syn, hørsel og bevegelse

• Arbeid – Kognisjon

• Dagligliv – Syn og hørsel

• Dagligliv – Bevegelse

• Dagligliv – Bolig, ASK og kognisjon