Tilskudd til lys/solskjerming og belysning i egen bolig

Det blir fra 01.05.2019 endring på stønad til lys/solskjerming og belysning i egen bolig.

Fra 01.05.19 vil lys/solskjerming og belysning i egen bolig bli gitt som tilskudd.
Sammen med søknaden må det følge med to pristilbud som inneholder pris på lys/solskjerming, lamper og montering/elektrikerarbeid/frakt og inkl. mva.

Mer informasjon: Belysningsutstyr på tilskudd for synshemmede