Redusert telefontid og utprøvingssenter stengt i sommer

Vi har redusert telefontid på Hjelpemiddelsentralen Oslo og Akershus i sommer og utprøvingssenteret er stengt i 5 uker.

Telefontiden vil i uke 27 – 32. (fra 1 juli til og med 9 august) være klokken 0900 – 1400

Dette gjelder:

Servicesenteret 407 02 803
Teknisk ordrekontor 400 02 046
Bilsenteret 400 02 048

For tolk er det ingen endring

 

Telefonvakter
Telefonvaktene på Syn, Hørsel og Bolig i avdeling rådgivning og veiledning er stengt i uke 27-28-29-30-31
Telefonvakt bevegelseshjelpemidler (kompetanse kø) er betjent hver dag.

 

Utprøvingssenteret
Utprøvingssenteret er stengt i sommerukene 27-28-29-30-31

 

God sommer