Kommunestatistikk

Kommunestatistikken gir en oversikt over antall leverte og innleverte hjelpemidler i en periode og verdi for utleveringene. I tillegg viser den antall MORS, antall nye brukeres, antall brukere med utleverte hjelpemidler og aktive brukere som er registrert med hjelpemiddel i hver kommune. Antall aktive brukere beregnes på det tidspunktet statistikken tas ut.

Statistikken forteller om antall ut- og innleverte hjelpemidler og verdien av disse i en gitt periode. Vær oppmerksom på at tallene inneholder direkteleveringer fra leverandør direkte til bruker, og at antall aktive brukere telles på det tidspunktet statistikken tas ut.