Tilskudd til heis i flerbolighus

Heistilskudd kan ikke lenger søkes fra NAV Hjelpemiddelsentral.

NAV har hatt mulighet til å gi et tilskudd på 200 000 kroner per oppgang i flerbolighus til installering av ordinær heis, dersom det bor personer som har krav på trappeheis i oppgangen. Tilskuddet fra NAV har inngått i heisprosjektenes finansieringsplan sammen med tilskudd fra Husbanken og finansiering fra borettslag/sameier. Tilskuddet fra NAV har utgjort en mindre andel av en finansiering ved installering av heisen. Tilskuddet har vært en forsøksordning, hjemlet i egen forskrift. Forsøkshjemmelen er opphevet og Arbeids- og sosialdepartementet har ikke planer om å fornye den. Hjelpemiddelsentralene kan derfor ikke lenger innvilge heistilskudd.

Det er uansett hensiktsmessig å bedre tilgjengelighet i eksisterende boligmasse. Les mer om etterinstallering av ordinær heis i eksisterende boligmasse på Husbankens hjemmeside. På Husbankens nettside finner du også veiviser for etterinstallering av heis.