Praktisk informasjon

Her finner du praktisk informasjon fra hjelpemiddelsentralen, blant annet ordreskjema, lister over hjelpemidler og deler på lager, informasjon om telefontider, parkering og drosjerekvisisjoner, serviceveileder og kart til returmottak.

Ordreskjema

Telefontider

Reiseutgifter og drosjerekvisisjon

Parkering på området

Kart til returmottaket

ERS-tirsdag og sykkeltirsdag

Serviceveileder – Oppgave- og ansvarsdeling mellom Oslo kommune og hjelpemiddelsentralen 

Postadresser til bydeler i Oslo og kommuner i Akershus