Lokale skjema

Her finner du en oversikt over lokale skjemaer hos hjelpemiddelsentralen i Oslo og Akershus. Sentrale skjemaer finner du på forsiden av nav.no. Bytteskjema finner du i skjemaveilederen sammen med andre sentrale skjemaer.

Ordreskjema og eventuelle tilleggsskjemaer skal sendes til NAV skanning sammen med førsteside. Mer info om ordreskjema, hvor det skal sendes og hvordan du får ut førsteside finner du her.

NB: Hvis du har behov for å bytte et hjelpemiddel skal sentralt bytteskjema benyttes. Skjema for bytte av hjelpemiddel finner du i skjemaveilederen.