Kontaktpersonmøter

Her finner du referat fra gjennomførte kontaktpersonmøter hos NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus. Møtene arrangeres to ganger i året, vår og høst.

Kontaktpersonmøtet er et møtepunkt hvor det tas opp aktuelle saker i samarbeidet mellom hjelpemiddelsentralen og kommunehelsetjenesten. Hver kommune og bydel har utnevnt en egen kontaktperson som deltar på møtene og har ansvar for å gi referat videre til sine kollegaer.

Møtereferatene fra gjennomførte møter finner du under relatert informasjon.