Brukerpass i Oslo og Akershus

På denne siden finner du informasjon om brukerpass i Oslo og Akershus.

En målsetning med brukerpassordningen er å styrke bruker sin rolle og forenkle hjelpemiddelformidlingen.

Hva er et brukerpass?

Brukerpass er et tilbud til personer som er erfarne brukere av hjelpemidler og som ønsker å styre mer og ta ansvar i prosessen i egen hjelpemiddelformidling. Som brukerpassinnehaver trenger du ikke gå veien innom kommunal fagperson der hvor det ikke er et krav om at de skal være involvert. Når du benytter deg av brukerpasset, enten om det er i søknad, utprøving ol, vil det være du som blir registrert som faglig kontaktperson. Du påtar deg ansvaret for å følge gjeldende prosesser og rutiner, og forholder deg til gjeldende regelverk. Det forutsettes erfaring og kompetanse om eget hjelpemiddelbehov, og hjelpemiddelsystemet. Du vil ha ansvaret for å planlegge, koordinere og gjennomføre din sak – vi stiller samme krav til brukerpassbrukere som vi gjør til fagpersoner i kommunene.

Du må selv ha ansvar for internettilgang og utskrift av nødvendige skjemaer som skal sendes per post. Du skal holde deg oppdatert på våre informasjonssider og hjelpemiddeldatabasen.no.

Vi ønsker at du skal ta kontakt med oss i forkant hvis det ikke kommer tydelig frem om hvordan du skal gå frem i en sak.

Hvordan anvende et brukerpass?

Du avgjør selv når du ønsker å benytte deg av brukerpasset – når du får et brukerpass har det ingen utløpsdato. Et brukerpass skal ikke påvirke tilbudet fra din kommune. Det er hjelpemiddelsentralen som bestiller produkter og tjenester. Du må ha et bestillingsnummer fra hjelpemiddelsentralen for å benytte tjenester fra et hjelpemiddelfirma.

Hvem kan få brukerpass?

Brukerpasset gjelder for den hjelpemiddelsentralen du er tilknyttet. Brukerpass i Oslo og Akershus er en avtale mellom NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus og personer som er folkeregistrert i disse to fylkene.

Både voksne hjelpemiddelbrukere, barn og ungdom med deres foreldre/foresatte kan være aktuelle for denne ordningen. Når barnet fyller 18 år må kopi av vergebeskikkelse leveres hjelpemiddelsentralen dersom verge (foresatt) fortsatt ønsker å inneha brukerpass for bruker. Pårørende for brukere over 18 år kan ellers ikke få brukerpass.

For å få brukerpass må du være en erfaren hjelpemiddelbruker og du må  selv vurdere om dette er en ordning som er aktuell for deg. Du må også delta på et orienteringsmøte. I vår kurskalender vil du finne oversikt over orienteringsmøter. Dersom du etter å ha deltatt på et orienteringsmøte, fortsatt har ønske om brukerpass, vil du få opprettet et brukerpass hos oss. Orienteringsmøtene er også for brukerpassbrukere som ønsker eller har behov for en oppfriskning av rutiner mm.

Har du flyttet til Oslo eller Akershus og har brukerpass fra fylket du flyttet i fra, så kan ta kontakt med oss for informasjon om overføring av brukerpasset.

NAV Hjelpemiddelsentral i Oslo og Akershus forbeholder seg retten til å inndra et brukerpass hvor det blir oppdaget misbruk eller eventuell gjentagende feilbruk av brukerpasset. Send e-post hvis du har spørsmål om brukerpass i Oslo og Akershus.