Lokal informasjon

Help

Inn- og utlevering av hjelpemidler, lokale rutiner og annen praktisk informasjon.

Hva kan vi hjelpe med?

NAV Hjelpemiddelsentral i Oslo og Akershus kan hjelpe med å legge forhold til rette for deg som har funksjonshemninger.

Praktisk informasjon

Her finner du praktisk informasjon fra hjelpemiddelsentralen, blant annet ordreskjema, informasjon om telefontider, parkering og drosjerekvisisjoner, serviceveileder og kart til returmottak.

Lokale skjema

Her finner du en oversikt over lokale skjemaer hos hjelpemiddelsentralen i Oslo og Akershus. Sentrale skjemaer finner du på forsiden av nav.no. Bytteskjema finner du i skjemaveilederen sammen med andre sentrale skjemaer.

Utprøvingssenteret og testbanen

NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus disponerer landets største utprøvingssenter for hjelpemidler. Hit kan samarbeidspartnere og brukere komme for å se og prøve et variert utvalg av tekniske hjelpemidler. Utprøvingssenteret er åpen hver dag fra 10.00 - 14.30.

Kontaktpersonmøter

Her finner du referat fra gjennomførte kontaktpersonmøter hos NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus. Møtene arrangeres to ganger i året, vår og høst.

Kommunestatistikk

Kommunestatistikken gir en oversikt over antall leverte og innleverte hjelpemidler i en periode og verdi for utleveringene. I tillegg viser den antall MORS, antall nye brukeres, antall brukere med utleverte hjelpemidler og aktive brukere som er registrert med hjelpemiddel i hver kommune. Antall aktive brukere beregnes på det tidspunktet statistikken tas ut.