Nyheter Oslo

Help

På denne siden finner du nyheter og reportasjer fra IA-arbeidet i Oslo. Klikk på overskriftene og les artiklene.

Bygger Kjøkkenveien stein for stein

Eurest ville gi kandidater som er inne på arbeidstrening i deres kantiner, et mer helhetlig opplegg og en tettere oppfølging underveis – samt få til et bedre samarbeid med NAV i Oslo. Løsningen ble Kjøkkenveien.

Du kan nå søke om tilskudd til ekspertbistand

Fra og med 1. september er det mulig for arbeidsgivere å søke NAVs Arbeidslivssentre om det nye tilskuddet til ekspertbistand, i saker hvor ansatte har lange eller gjentagende sykefravær.

Med raushet som kjerneverdi

- Det er nedslående når ledere mener at personalledelse er plunder og heft. Det er jo dette som er jobben! Å inspirere, veilede og legge til rette for medarbeiderne dine! Men det krever også at du ikke er redd for mennesker.

Fighteren

- Jeg ser ikke syk ut når jeg går på gata, men det er et under at jeg er i arbeid, sier Lars-Erik Gundersen. I 2013 fikk han den alvorlige diagnosen amyotrofisk lateralsklerose (ALS). I dag er han på arbeidstrening hos Thon Hotel Linne i Oslo.

Å kjenne dem man skal lede

- Det å behandle folk ulikt, er å behandle folk likt, sier Annette Gutkin Bernstein, leder for de to barnehagene Grønneberg og Bygården i Oslo.

NY IA-avtale signert

En ny IA-avtale for perioden 2019-2022 ble inngått den 18. desember 2018. For de bedriftene som har vært IA-virksomheter, vil dette innebære noen vesentlige endringer.

Tar sykefraværet på alvor

Arbeidslivssenterets frokostmøte «Trenger vi legen for å sykemelde» inspirerte hovedverneombudet i Sykehjemsetaten til å gjennomføre en felles kursing for alle etatens verneombud.