Lokal informasjon

Help

NAV Arbeidslivssenter Oslo er et ressurs- og kompetansesenter for et inkluderende arbeidsliv.

Digital sykmelding

Flertallet av sykmeldte arbeidstakere kan nå motta og sende sykmeldingen elektronisk til arbeidsgiveren sin. I stadig flere utvalgte bedrifter og fylker kan de sykmeldte også sende søknaden om sykepenger.