Flere NAV-tjenester i Oppland

Her finner du informasjon om andre enheter og tjenester i NAV i Oppland.

NAV Arbeidsrådgivning Oppland bistår NAV-kontorene i Oppland med rådgivning, veiledning og avklaring av arbeidssøkere.

EURES-tjenester i NAV Oppland hjelper arbeidsgivere med å finne arbeidskraft innenfor EØS. Vi hjelper også arbeidssøkere med å finne ledige stillinger innenfor samme område.