Digital sykmelding i Oppland

Fra 1. november kan sykmeldte arbeidstakere i Oppland kan ta i bruk den digitale sykmeldingen, inkludert søknaden om sykepenger. Fra 1. november gjelder dette alle arbeidsgivere som holder til i Oppland.

NAV Oppland vil gjennom ulike aktiviteter legge til rette for at overgangen til digitale sykmeldinger skal gå fint for         både arbeidsgivere og arbeidstakere. På denne siden vil vi samle informasjon som er relevant for deg som jobber i fylket vårt, og for deg som er arbeidsgiver her.      

For å støtte arbeidsgiverne i oppstarten har vi satt opp informasjonsmøter der man kan få både informasjon og praktisk bistand  til å gjøre virksomheten klar for digitale sykmeldinger. Disse informasjonsmøtene er for daglig leder/HR-leder, samt personer fra lønn/HR-funksjoner.      

Informasjonsmøte for arbeidsgivere i Oppland 10 oktober 2017 - informasjon om møtene

Slik kobler du deg på til live-streaming/webcast av informasjonsmøtet 10. oktober - oppskrift og passord       

 

Under finner dere lenker til relevant informasjon i forbindelse med innføringen:

Samleside - Les mer om digital sykmelding

Digital sykmelding - informasjon til sykmeldte

Digital sykmelding - informasjon til arbeidsgivere

Digital sykmelding - informasjon til den som sykmelder

Skreddersydd informasjon til deg som holder til i Oppland:

Digital sykmelding for deg som jobber i Oppland

Digital sykmelding for arbeidsgivere i Oppland

 

Fakta

Hva er fordelene med digital sykmelding?

  • Arbeidsgivere trenger ikke lenger distribuere sykmeldingen og søknaden internt.
  • Nærmeste leder får tilgang til sin egen side: www.nav.no/minesykmeldte. Her vil det komme stadig flere nyttige verktøy til  hjelp for de personalansvarlige lederne når de skal følge opp sykmeldte arbeidstakere.         
  • NAV-kontoret får mulighet til å ta kontakt med rett person hos dere underveis i oppfølgingen.
  • Søknaden om sykepenger blir riktig utfylt fordi den ansatte får støtte til utfyllingen i den digitale løsningen.
  • Arbeidsgivere får kopi av søknaden om sykepenger som sendes til NAV. Den ansatte vil ved behov ha mulighet til å korrigere.