Svak økning i antall uføre i Oppland , men flere unge

I Oppland var økningen i antall som mottar uføretrygd 1,5 prosent for første kvartal 2018 sammenlignet med året før. For unge under 30 år var økningen på 9,3 fra samme periode i fjor. Også i aldersgruppen 30-39 år øker antall som mottar uføretrygd. Økningen for denne aldersgruppen var 5,3 prosent.

For 1. kvartal 2018 var det 206 flere med uføretrygd i Oppland, en økning på 1,5 prosent fra samme periode 2017. Økningen er noe lavere enn for landet. 14 366 opplendinger mottar uføretrygd per 31. mars 2018 og dette utgjør 12,2 prosent av yrkesaktiv befolkning 18-67 år. Gjennomsnitt for landet er 9,7 prosent.

Økning blant unge bekymrer

For unge under 30 år økte antall uføre i Oppland med 9,3 prosent. 621 unge i denne aldersgruppen mottar uføretrygd, en økning på 53 personer fra året før. I aldersgruppen 30-39 år økte antall uføre med 55 personer, noe som utgjør en vekst på 5,3 prosent. For andre aldersgrupper er det mindre endringer.

–Det er grunn til bekymring at antallet uføre i disse aldersgruppene fortsetter å øke, sier avdelingsdirektør Jan Tore Stø i NAV Oppland. Det er et samfunnsproblem at såpass mange i disse aldersklassene faller ut av yrkeslivet så tidlig. –Vi må derfor fortsette å prioritere arbeidet med denne gruppen og sammen med våre samarbeidspartnere finne løsninger som kan bremse utviklingen.

Variasjoner i kommunene

Det er store variasjoner i kommunene i Oppland på antall som mottar uføretrygd. Flest uføre i prosent av befolkningen (18-67 år) er det i Søndre Land hvor 18,1 prosent har uføretrygd og Nordre Land med 16,5 prosent. Lesja har færrest uføre av kommunene i Oppland. Der mottar 8,7 prosent av befolkningen 18-67 uføretrygd.

Kommentarer til utviklingen i Oppland:

Avdelingsdirektør Jan Tore Stø i NAV Oppland, mobil 977 68 291

Statistikk