Stabil arbeidsledighet i Oppland i juli

Oppland hadde en svak økning i arbeidsledigheten i juli 2018 for helt ledige arbeidssøkere. Økningen er på 3 prosent, som tilsvarer 44 personer.

Det er nå 1617 opplendinger som er registrert  som helt ledige arbeidssøkere hos NAV. Arbeidsledigheten i Oppland for helt ledige er 1,7 prosent, noe som fortsatt er blant de laveste i landet.

Bruttoledigheten der helt ledige og arbeidssøker på tiltak er slått sammen, sank i Oppland i juli med 12 prosent. Dette tilsvarer en reduksjon i bruttoledigheten med 252 personer. Årsaken til at bruttoledigheten gikk ned skyldes at færre deltar i ulike former for arbeidsrettede tiltak.

Ungdomsledigheten er fortsatt lav i Oppland. I juli var det 484 unge under 30 år registrert som helt ledige arbeidssøkere, en reduksjon på 16 personer fra juli i fjor.

Det ble lyst ut litt flere ledige stillinger i Oppland i juli i år enn året før, en økning på 1 prosent i antall utlyste stillinger i NAVs stillingsdatabase.

Lokale tall

Flest arbeidsledige er det i Sel  og Jevnaker, der ledigheten er 2,2 prosent. I juli hadde Vestre Slidre den laveste ledigheten med 0,6 prosent helt ledige. Også Vang og Skjåk har svært få arbeidsledige med 0,8 prosent ledighet. I Lillehammer er 1,5  prosent registrert som helt ledige i juli og 1,9 prosent i Gjøvik.

Kontaktperson media: Kommunikasjonsrådgiver Vivian Andersen, mobil 905 35 072.

Vedlegg:  hovedtallene for juli 2018 Oppland (alle kommuner)