NAV Midt-Gudbransdal etableres

Ringebu kommune, Sør-Fron kommune og Nord-Fron kommune vedtok vinteren 2018 å slå sammen sine NAV-kontorer og etablere NAV Midt-Gudbrandsdal med Nord-Fron kommune som vertskommune fra 1. januar 2019.

Sist uke flyttet alle ansatte og fra 5. november er NAV samlokalisert på Vinstra. NAV-kontor i Ringebu og Sør-Fron stenges fra 5. november. Planlagte møter vil også kunne avvikles ute på arbeidsplassen, i rådhuset i Ringebu og kommunehuset på Hundorp. Kontoret får 30 ansatte. Per Morten Nyeng er ansatt som kontorets leder.

Åpningstider:


• Hele døgnet   www.nav.no
• Kl. 08.00 – 15.30 på tlf. 55 55 33 33
• Kl. 08.00 – 15.30 avtalte møter
• Kl. 10.00 – 12.00 man-/tirs- og fredag (ons-/torsdag stengt) - drop-in i mottaket til NAV ved det kommunale servicetorget i Nord-Fron kommune (Nedregate 50, Vinstra)

Hovedoppdraget til NAV-kontoret er å drive arbeidsrettet oppfølging og økonomisk råd og veiledning for innbyggerne i regionen, mens andre deler av NAV tar seg av de mer ytelsesbaserte tjenesten som NAV forvalter (pensjon, foreldrepenger, kontantstøtte m.v.).


I tråd med vedtak i Stortinget leveres stadig flere offentlige tjenester digitalt, noe som også skjer i NAV. «Det er ingen grunn til at innbyggerne skal være nødt til å reise til NAV-kontoret for å få ordnet ting, når de kan gjøre det selv digitalt», sier Nyeng. «Det utvikles stadig nye digitale løsninger, og stadig flere bruker løsningene. I tillegg går ting rasker, og blir riktig når det håndteres maskinelt. Det vil nå også bli mulig å søke økonomisk sosialhjelp digitalt», opplyser Nyeng. «Behovet for et åpent kontor for å betjene «drop-in» blir derfor stadig mindre, da den arbeidsrettede oppfølgingen i all hovedsak foregår i planlagte møter. Og vi frigir tid til å bruke denne på de som trenger oss mest. I tillegg er det mulig for brukerne å chatte med sin veileder på MinSide på www.nav.no ».