Sykefraværet økte i Oppland

Det legemeldte sykefraværet i Oppland økt med 6,8 prosent for 1. kvartal 2018. Økningen for landet var 3,2 prosent. Legemeldt fravær i Oppland er 6,6 prosent og dette er høyere enn landsgjennomsnittet som er 5,8 prosent.

Det finnes ikke egen statistikk i Oppland over sesongjusterte sykefraværstall, hvor det blant annet er justert for influensaperioder og helligdager. Imidlertid ser vi at antall tapte dagsverk knyttet til luftveislidelser som forkjølelse og influensa økte med 38 prosent fra samme periode i fjor. Dette utgjør 28 000 tapte dagsverk i Oppland.

Det har ikke vært noen økning i varigheten i påbegynte tilfeller i 1. kvartal 2017 sammenlignet med året før. Varigheten i Oppland er 46 dager, noe som er 7 dager lenger enn gjennomsnittlig varighet på landsbasis.

Det har vært en større økning blant menn enn kvinner i 1. kvartal. Kvinners fravær er likevel høyere enn menns og utgjør 8,5 prosent legemeldt fravær i Oppland. For menn er fraværet 5 prosent. Det er størst økning i legemeldt fravær i aldersgruppene 35-39 år og 40-44 år, med henholdsvis en økning på 14 prosent og 10,2 prosent.

Det høyeste fraværet har Nordre Land med 8,5 prosent, mens Dovre ligger lavest med 3,9 prosent. I Gjøvik var legemeldt sykefravær 6,9 prosent og Lillehammer 5,8 prosent. 6 kommuner i Oppland hadde en nedgang i sykefraværet.

Noe av årsakene til at Oppland ligger på topp i sykefravær skyldes faktorer som høy gjennomsnittsalder i befolkningen, lavt utdanningsnivå, høy andel sysselsatte i offentlig sektor samt konjunkturer i arbeidsmarked.

Kommentarer til sykefraværstallene; Avdelingsdirektør Jan Tore Stø, NAV Oppland – mobil 977 68 291

Statistikk

Legemeldt sykefravær i Oppland (alle kommuner) 1. kvartal 2018