Lav arbeidsledighet og mange ledige stillinger juni

Arbeidsledigheten i Oppland gikk ned med 8 prosent i juni fra året før, en nedgang på 116 personer. Ledigheten i Oppland er nå 1,4 prosent for helt ledige arbeidssøkere.

Det har også vært en reduksjon i ungdomsledigheten med 12 prosent i Oppland fra samme periode i fjor. Det er 467 unge under 30 år som er registrert som helt ledige, en nedgang på 62 personer. Oppland er det fylke med den nest lavest ledigheten i landet.

Bruttoledigheten der helt ledige og arbeidssøker på tiltak er slått sammen er nå 1,8 prosent, en reduksjon på 430 personer fra i fjor.

Flest arbeidsledige er det i Jevnaker og Gran, der ledigheten er 1,9 prosent. Lom og Gausdal har lavest ledighet med 0,6 prosent helt ledige. I Lillehammer er 1,3 prosent registrert som helt ledige i juni og 1,6 prosent i Gjøvik.

Ledige stillinger

I juni ble det utlyst 770 stillinger i NAVs stillingsdatabase under Oppland. Nesten halvparten av nye ledige stillinger var i Lillehammer og Gjøvik. Det var flest ledige nye stillinger innen pleie og omsorg med 182 utlyste stillinger i juni.

Kommentarer til pressemeldingen; Avdelingsdirektør Jan Tore Stø, NAV Oppland, mobil 977 68 291

Vedlegg: Hovedtall arbeidsmarkedet i Oppland juni 2018