Fylkesdirektør i NAV Oppland Haavard Ingvaldsen går av med pensjon 1.1.18.

Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen (67) i NAV Oppland går av med pensjon fra nyttår. Ingvaldsen har vært direktør i NAV Oppland siden etableringen av NAV i 2006.

Ingvaldsen hadde i perioden 1975-1994 ledende stillinger innen ulike områder i Norsk Idrett, blant annet med hovedansvar for å rekruttere og lære opp 12000 frivillige funksjonærer til De Olympiske leker på Lillehammer. Fra 1994 til 2006 var Haavard Ingvaldsen trygdedirektør i Oppland. Ingvaldsen ønsker å bruke mer tid til familie og egne interesser.

Haavard Ingvaldsen er en markant, dyktig og godt likt leder sier arbeids- og tjenestedirektør Kjell Hugvik i NAV. Ingvaldsen har en kompetanse som blir brukt langt utover Opplands grenser. Ikke minst har han vært pådriver for utvikling av en mer moderne og brukerorientert etat. I partnerskap med kommunene har Ingvaldsen bidratt sterkt til at Oppland har utviklet flere interkommunale NAV-kontor i tråd med Stortingets ønske om å skape færre, større og mer kompetente NAV-kontor.

-Det er synd, men naturlig at Ingvaldsen nå går over i pensjonistenes rekker, sier Hugvik. Ingvaldsen har vært direktør i statlige topplederstillinger i Oppland i 23 år og kan nå bruke mer tid til familie og egne interesser.

Avdelingsdirektør i NAV Oppland, Nina Vaage, overtar som fungerende fylkesdirektør i NAV Oppland fra 1.1.18 og inntil den nye NAV-regionen for Hedmark og Oppland er etablert og ny regiondirektør er på plass. Nina Vaage er utdannet siviløkonom og har solid erfaring fra privat og offentlig sektor, herunder Aetat og NAV Oppland.