Antall uføretrygdede på samme nivå som i fjor

Antall uføretrygde i Oppland økte kun med 0,6 prosent i Oppland og dette er under landsgjennomsnittet. Nedgangen skyldes særlig at flere eldre går over på pensjon. Antall unge uføre økte med 9,3 prosent.

Per 30. juni hadde Oppland 14 179 personer som mottok uføretrygd. Økningen fra juni 2016 var kun 0,6 prosent i Oppland og dette er under landsgjennomsnittet på 1,3 prosent. Økningen utgjorde 83 personer.

12,1 prosent av befolkningen i Oppland i alderen 18-67 år mottok uføretrygd per 30. juni 2017. Gjennomsnittet for landet er 9,6 prosent. Hvis man beregner ut fra aldersstandardiserte tall, det vil si andelen uføretrygde Oppland ville hatt om fordelingen etter alder var lik for landet, utgjør antallet med uføretrygd i fylket 11,1 prosent.

Flere unge

Det har vært en vekst i antall unge som mottar uføretrygd i Oppland på 9,3 prosent fra juni 2016. Det er nå 584 unge uføre i Oppland i alderen 18-29 år, en økning på 50 personer fra året før. Unge under 30 utgjør en liten andel av totalt antall uføre i Oppland (14 179 personer).

Graf utvikling unge 18-30 med uføretrygd og arbeidsavklaringspenger AAP - Oppland

Flest uføre er i aldersgruppene 50-59 år (4867 personer i Oppland). Det er 100 flere i denne aldersgruppen mottok uføretrygd enn året før.

Økningen i Oppland på antall uføre fra juni 2016 skyldes hovedsakelig at flere eldre i aldersgruppene over 62 år går over på pensjonsordninger.

Variasjoner i kommunene

Det er store variasjoner i kommunene i Oppland på antall som mottar uføretrygd. Flest uføre i prosent av befolkningen (18-67 år) er det i Søndre Land hvor 17,7 prosent har uføretrygd og Nordre Land med 16,3 prosent.

Kommunene med færrest antall uføre er Vang i Valdres der 8,5 prosent er uføre og Lillehammer og Øystre Slidre hvor 9 prosent av befolkningen i alderen 18-67 mottar uføretrygd.

Statistikk

Mottakere av uføretrygd pr 30.6.2017 - alle kommuner i Oppland

Antall uføretrygdede i Oppland etter aldersfordeling