Informasjonsmøte for deg som er arbeidssøker

NAV-kontorene i hver region arrangerer informasjonsmøte for deg som har blitt arbeidsledig. Her får du nyttig informasjon om det å være en aktiv arbeidssøker for å få ny jobb.

Informasjonsmøte for arbeidssøkere - presentasjon