Prognose for arbeidsmarkedet i Hedmark og Oppland 2018

Arbeidsmarkedsprognosen 2018 er felles for Hedmark og Oppland og beskriver hvordan arbeidsmarkedet er forventet å utvikle seg i fylkene og om trender i arbeidsmarkedet framover.

Arbeidsmarkedsprognosen 2018 - Hedmark og Oppland (pdf)