Ny fylkesdirektør i Oppland

Nina Vaage er ny fylkesdirektør i Oppland.

Nina Vaage fungerer som fylkesdirektør i Oppland fra 01.01.2018. Vaage kommer fra stillingen som avdelingsdirektør ved fylkesleddet i Oppland der hun har hatt ansvar for avdeling Administrasjon og vært stedfortreder for fylkesdirektøren. Nina Vaage har tidligere NAV-erfaring som fylkesprosjektleder for NAV-kontoretableringene og som leder av Aetat på Lillehammer.

Vaage har erfaring fra både privat og offentlig virksomhet og har tidligere jobbet som prosjektleder og konstituert daglig leder i Lillehammer Kunnskapspark, som produktsjef og marketingsjef i Mills DA og som analytiker i konsulentselskapet Indevo. Nina Vaage har  jobbet flere år i det Statens Landbruksforvaltning med forhandlinger med EU. Vaage har sin utdanning som siviløkonom fra Handelshøgskolen BI.