NAV ute i videregående skole

Elevene på tredje året ved en rekke videregående skoler får nå innsikt i fremtidens arbeidsmarked og får lære mer om jobbsøk og spilleregler i arbeidslivet.

Elevene på tredje året ved en rekke videregående skoler får nå innsikt i fremtidens arbeidsmarked og får lære mer om jobbsøk og spilleregler i arbeidslivet.

NAV Oppland i samarbeid med Fagenhet videregående opplæring i Oppland fylkeskommune holder innlegg om fremtidens arbeidsmarked for avgangselevene ved de videregående skolene i Oppland.

Temaene er:

  • Hvordan jobbsituasjonen er i dag og tiden framover.
  • Hvordan prognosene for fremtidens jobbmarked er i følge NAV
    og SSB.
  • Hvordan jobbmuligheter og utdanningsvalg blir påvirket av
    økonomien.
  • Jobbsøk, CV og spilleregler i arbeidslivet.
  • Hvilke krav stiller NAV til arbeidsledige ungdom.

Elevene får informasjon om hvilke muligheter som er for ungdom både med og uten utdanning. Hvilke yrker det er behov for og hvor viktig utdanning er for å sikre seg arbeid og inntekt. Tanken er at elevene får denne informasjonen før søknadsfristen til en del høyskoler og universiteter går ut 1.mars. Målgruppen er avgangselever og VG2 elever som skal ut i lære. Innlegget varer i ca. 40 minutter.