NAV Oppland på LinkedIn

Nå kan arbeidsgivere og andre følge NAV Oppland på LinkedIn for å få informasjon om NAV som samarbeidspartner innen rekruttering og kunnskap om arbeidsmarkedet og tjenester for arbeidsgivere.

Vi har fått vår egen LinkedIn-profil for NAV i Oppland som nytt verktøy i markedsarbeidet. Det gir oss mulighet til økt synlighet og tettere relasjon til arbeidsgiverne. Markedskoordinatorene har egne profiler hvor de publiserer og deler lokal informasjon. Du kan følge oss ved å gå inn på LinkedIn.com og søke NAV Oppland.

NAV - en nyttig samarbeidspartner

– Vi har opprettet en egen LinkedIn-side, fordi dette er en kanal som vil bidra til at vi knytter nærmere kontakt med arbeidsgivere og rekrutteringsbyråene. LinkedIn er et supplement til den personlige relasjonsbyggingen som markedsmedarbeidere, arbeidslivssenterets rådgivere og andre har med arbeidsgiverne.           

–Ved å være til stede på LinkedIn, vil vi kunne oppnå større oppmerksomhet rundt tjenestene våre blant arbeidsgivere.         

  • Flere og tettere relasjoner til rekrutteringskontakter i bedrifter og bemanningsbyråer
  • Økt kjennskap til NAVs tjenester til arbeidsgiverne
  • Mer oppmerksomhet rundt og respons på invitasjoner til kurs og jobbmesser for arbeidsgivere
  • Informasjon om arbeidsmarkedet og pressemeldinger