Markedskontakter i NAV Oppland

Er du arbeidsgiver, kan du kontakte oss i våre regioner og NAV-enheter. Arbeidsgivere har egne sider på nav.no/bedrift og eget telefonnummer 55 55 33 36.

Markedskoordinatorer i Oppland

Er du arbeidsgiver, ta kontakt med våre markedskoordinatorer som vil hjelpe deg

Område

Kontaktperson

Kontaktinformasjon

 

Hadeland

Karin   Aschim Olerud

48102232

Jevnaker

Lillian   Larson

61   418 956

Gjøvik

Åse   Sandberg Hovden

91703411/   91195061

Østre Toten

Randi   Haug

97629349

Vestre Toten

Stine   Pedersen Hovland

97435529

Nordre-Søndre Land

Bjørn   Kasper Sørum

40636950

Lillehammerregionen

Eini   Duedahl Holmen

97166062

Valdresregionen

Turid   Reite

90402801

 

Rune   Hovda

48205712

Midt-Gudbrandsdal

Rune   Staum Grønn

45208245

Nord-Gudbrandsdal

Arne   Christian Mæhlum

90842065

EURES

Gry   Kristin Vist

48132756

 

NAVs Arbeidsgivertelefon: 55 55 33 36