Markedskoordinatorer i NAV i Oppland

Er du arbeidsgiver, kan du kontakte oss i våre regioner og NAV-enheter. Arbeidsgivere har egne sider på nav.no/bedrift og eget telefonnummer 55 55 33 36.

Markedskoordinatorer i Oppland 

Er du arbeidsgiver, ta kontakt med våre markedskoordinatorer som vil hjelpe deg

Område

Kontaktperson

Kontaktinformasjon

 

Hadeland

Karin   Aschim Olerud

481   02 232

Jevnaker

Lillian   Larson

614   18 956

Gjøvik

Åse   Sandberg Hovden

911   95 061

Østre   Toten

Randi   Haug

976   29 349

Vestre   Toten

Stine   Pedersen Hovland

974   35 529

Nordre-Søndre   Land

Bjørn   Kasper Sørum

406   36 950

Lillehammer   regionen

Eini   Duedahl Holmen

971   66 062

Valdres   regionen

Turid   Reite

904   02 801

Valdres   regionen

Rune   Hovda

482   05 712

Nord-Gudbrandsdal

Arne   Christian Mæhlum

908   42 065

EURES

Ragnhild   Synstad

916   49 255

NAVs Arbeidsgivertelefon: 55 55 33 36