Markedskontakter i NAV Oppland

Er du arbeidsgiver, kan du kontakte oss i våre regioner og NAV-enheter. Arbeidsgivere har egne sider på nav.no/bedrift og eget telefonnummer 55 55 33 36.

Markedskoordinatorer i Oppland

Er du arbeidsgiver, ta kontakt med våre markedskoordinatorer som vil hjelpe deg

Område

Kontaktperson

Kontaktinformasjon

 

Hadeland

Karin Aschim Olerud

48102232

Jevnaker

Lillian Larson

40471731

Gjøvik

Åse  Sandberg Hovden

91195061

Østre Toten

Randi Haug

97629349

Vestre Toten

Stine Pedersen Hovland

97435529

Nordre-Søndre Land

Bjørn Kasper Sørum

40636950

Lillehammerregionen

Eini Duedahl Holmen

97166062

Valdresregionen

Turid Reite

90831795

Valdresregionen

Rune Hovda

48205712

Nord-Gudbrandsdal

Arne Christian Mæhlum

90842065

 

 

 

EURES

Gry   Kristin Vist

48132756

 

NAVs Arbeidsgivertelefon: 55 55 33 36