Markedskontakter i NAV Oppland

Er du arbeidsgiver, kan du kontakte oss i våre regioner og NAV-enheter. Arbeidsgivere har egne sider på nav.no/bedrift og eget telefonnummer 55 55 33 36.

Markedskontakter i hver region

Er du arbeidsgiver, ta kontakt med våre markedskontakter som vil hjelpe deg

Område

Kontaktperson

Kontaktinformasjon

 

Hadeland

Karin   Aschim Olerud

48102232

Jevnaker

Lillian   Larson

61418 956

Gjøvik

Åse   Sandberg Hovden

91703411// 91195061

Østre   Toten

Randi   Haug

97629349

Vestre   Toten

Guro   Hesselberg

91335540

Nordre-Søndre   Land

Bjørn   Kasper Sørum

40636950

Lillehammer   regionen

Eini   Duedahl Holmen

97166062

Valdres   regionen

Veronika   Hansen

90831795

 

Rune   Hovda

48205712

Midt-Gudbrandsdal

Rune   Staum Grønn

45208245

Nord-Gudbrandsdal

Arne   Christian Mæhlum

90842065

EURES

Gry   Kristin Vist

48132756

Arbeidsgivertelefonen

55 55 33 36