Tar brukerne med på råd ved rekruttering

Når NAV Hadeland skal rekruttere nye medarbeidere, tar de brukerne med på råd under intervjuene. -Vi har behov for brukerkompetansen i vårt arbeid og dette er en måte å gjøre det på, sier NAV-leder Tone Elisabeth Andersen.

Involverer brukerne

-. Det har blitt stadig tydeligere for oss at vi har behov for brukerkompetanse i vårt arbeid og for å utvikle kontoret. De siste årene har dette blitt ytterligere forsterket gjennom erfaringene fra IPS. Hadeland IPS har utfordret våre holdninger og de har inkludert sine brukere i ulike situasjoner, blant annet i intervjuprosesser, forteller Andersen.

-Å få gehør for å ta med brukere i intervjuprosesser av veiledere i NAV var en prosess. Argumenter mot å involvere brukere i en intervjuprosess var mange, alt fra at det ville være så vanskelig å velge ut brukere, taushetsplikt, kompetanse, holdninger osv.  Vi bli likevel enige om å forsøke og etter hvert var begeistringen stor også hos egne ansatte.

Aktuelle representanter fikk vi tak i gjennom å spørre veilederne om de hadde brukere med ulike utfordringer og ulik alder som ønsket å være med. Veilederne fant raskt tre personer som takket ja.

Selve intervjudagene gikk veldig bra og vi hadde rett og slett en fantastisk dag. Brukerne som deltok gjorde en formidabel innsats Hos oss blir det aldri mere intervjuer uten at brukere tilstede. Andre stikkord er likeverdighet, brukermedvirkning i praksis og at det er viktig og avgjørende med brukernes inntrykk, understreker Andersen.

NAV-lederen forteller at de nå har evaluert ordningen og at alle har gitt gode tilbakemeldinger, også søkerne som ble intervjuet til stillingene. To av søkerne trodde faktisk at brukerne var veiledere som hadde rollen som brukere.

Flere områder

NAV-lederen forteller at dette ga mersmak for å forsøke å trekke brukerne inn også på andre områder. -Vi må tørre å være kreative og forsøke. Brukerinvolvering skal være helt naturlig i flere anledninger for å utvikle NAV-kontoret og våre tjenester og ikke minst utfordre oss litt på både holdninger og måter å jobbe på, sier NAV-lederen.